panir-bulletانواع کلید

دژنکتور کلیدی است که علاوه بر قطع و وصل خط، حفاظت شبکه را نیز بر عهده دارد و در شرایط اتصال کوتاه شدن شبکه، به وسیله عملکرد رله‌ها قسمت معیوب را مجزا می‌نماید.

دژنکتورها طوری طراحی شده اند که بطور اتوماتیک از طریق رله یا بطور دستی از اتاق فرمان و همچنین از محل، در شرایط تحت ولتاژ و زیر بار و در زمان اتصال کوتاه که جریان عبوری از مدار ممکن است تا ۱۰ برابر جریان نامی در دژنکتور باشد، قادرند مدار را قطع نمایند بدون آنکه آسیبی به آن برسد.

انواع دژنگتورها عبارتند از: کلیدهای روغنی، کلیدهای قدرت هوایی، کلیدهای SF6، کلیدهای خلاء

کلید قدرت روغنی:
این کلید از یک تانک فولادی پر از روغن عایقی تشکیل شده است. اگر اضافه باری به وجود آید، پیچک قطع یک فنر قوی را آزاد می کند که سبب کشیده شدن میله عایق و باز شدن کنتاکت ها میگردد. به محض جدا شدن کنتاکت ها جرقه شدیدی ایجاد می شود که سبب تبخیر روغن در اطراف جرقه می گردد. فشار گاز های داغ ایجاد اغتشاشی در اطراف کنتاکت ها میکند که سبب چرخش روغن خنک در اطراف قوس شده، آن را خاموش می کند.

در کلیدهای پر قدرت مدرن قوس در مجاورت یک محفظه انفجار قرار میگیرد، به طوری که گازهای داغ سبب جریان شدید روغن می گردند. این جریان شدید در اطراف قوس برای خاموش کردن آن جاری می شود. سایر انواع کلیدهای قدرت به صورتی طراحی شده اند که قوس الکتریکی در آن توسط یک میدان مغناطیسی خود ایجاد شده منحنی وار و طولانی می شود و به قوس در برابر یک سری بشقاب های عایقی دمیده می شود، به طوری که قوس تکه تکه شده خنک می شود.

کلید قدرت هوایی:
این کلید ها مدار با دمیدن هوای فشرده با سرعت ما فوق صوت به کنتاکت های باز شده قطع می کنند. هوای فشرده در یک مخزن با فشار حدود MPa3 ذخیره شده و توسط یک کمپرسور در پست پر می شود. پر قدرت‌ترین کلید قدرت می تواند جریانهای اتصال کوتاه ۴۰ کیلو آمپر را در ولتاز خط ۷۶۵ کیلو ولت را در مدت زمان ۳ تا ۶ سیکل در یک خط hz60 قطع کند. صدایی که از دمیدن هوا ایجاد می شود آن قدر بلند است که از صدا خفه کن در صورت نزدیکی کلید قدرت به مناطق مسکونی باید استفاده می شود.

کلید قدرت SF6:
این کلید کاملا بسته و با گاز SF6 عایق شده در هر کجا که فضا کم با شد مانند پست های اول شهر به کار می رود. این کلید ها از انواع دیگر با قدرت های مشابه خیلی کوچکتر و از کلید های هوایی نیز کم صداتر است.

کلید قدرت خلاء:
این کلید ها با اصول متفاوتی از دیگر کلید ها کار می کنند، زیرا هیچ گازی برای یونیزه شدن در موقع باز شدن کنتاکت ها وجود ندارد .کنتاکتها در محفظه کاملا خلاء قراردارند. این کلیدها کاملا آب بندی می باشند و در نتیجه ساکت بوده و هیچ گاه در معرض آلودگی هوا قرار نمی گیرند. هم چنین برای ولتازهای بالاتر از اتصال سری چند کلیدی استفاده می شود.

سکسیونر تیغه ای یا اره ای

برای قطع و وصل ولتاژ و حفاظت مطمئن در زمان عملکرد استفاده می شود و بیشتر برای فشار متوسط کاربرد دارد. مورد استفاده در ولتاژهای کم تا ۳۰ کیلوولت.

سکسیونر کشویی

برای عملکرد ،سکسیونر در جایی استفاده می شود که عمق تابلو کم باشد . این سکسیونرها بیشتر به صورت میله ای در جهت عمودی قطع و وصل می شود و بیشتر در فشار متوسط کار برد دارد

سکسیونر دورانی

این سکسیونر در ولتاژهای بالا ۶۰ و ۱۱۰ کیلوولت مورد استفاده دارد وعملکرد این سکسیونر به صورت دو بازو در یک پل که جهت چرخش آن ها ۹۰ درجه معکوس همدیگر است می باشد، این نوع کلید در شرایط جوی نامناسب مقاومت خوبی از خود نشان می دهد.

سکسیونر قیچی ای یا پانتوگراف

مورد استفاده در ولتاژهای بالاتر از ۱۱۰ کیلوولت.این نوع سکسیونرها بیشتر در شبکه فوق فشار قوی کاربرد دارند و به لحاظ آنکه هر قطب روی یک پایه سوار است لذا از نظر جایگیری در پست حجم کمتری اشغال می کند و بیشتر زیر خط فشار قوی نصب می گردد

چون بیشتر شبکه‌ها و پستهای کوچک کلید قدرت و سکسیونر و وسایل اضافی مربوط به اتصالات آن‌ها هزینه زیادی از مخارج و هزینه کل تاسیسات را شامل می‌گردد و، چون در اغلب موارد نصب کلید قدرت با مزایای قطع و وصل سریع آن حتماً لازم و ضروری نیست کلید سکسیونر قابل قطع زیر بار طرح و ساخته شد.

سکسیونر قابل قطع زیر بار در ضمن اینکه باید وظیفه یک سکسیونر را انجام دهد یعنی در ضمن برداشتن ولتاژ یا قطع شدگی قابل رویت و مطمئن در مدار شبکه فشار قوی باید قادر باشد مانند یک دیژنکتور نیز قدرت‌ها و جریانهای کوچک الکتریکی را نیز قطع کند لذا هر سکسیونر قابل قطع زیر بار باید دارای وسیله‌ای برای قطع فوری جرقه باشد.

سکسیونر قابل قطع زیربار اصولاً دارای قدرت وصل بسیار زیاد است و می‌تواند شدت جریانهایی با شدت ۲۵تا ۷۵کیلوآمپر را به خوبی وصل کند.

۱ – ولتاژ نامـــی
۲ – ولتاژ حداکثر
۳ – فرکانس
۴ – تعداد فاز
۵ – جزئیات نحوه زمین کردن نوترال سیستم
۶ – جریان نامـــی
۷ – جریان اتصال کوتاه

مشخصات محیطی وشرایط اقلیمی محلی که سکسیونر یا تیغه‌های زمین درآن شرایط مورد استفاده قرار خواهند گرفت در انتخاب سکسیونر یا تیغه‌های زمین شرایط آب و هوایی و محلی از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا به همان اندازه که تعیین شرایط محیطی واقعی و مناسب در بهره برداری ایمن، کاهش هزینه‌های سرویس وتعمیرات واستفاده بهینه از سرمایه گذاری اولیه تاثیر دارد، تعیین شرایط محیطی و آب و هوایی نا مناسب اعم از شرایط سنگین‌تر و با سبکتر از شرایط واقعی، بهره برداری را نامطمئن و پر مخاطره نموده، تعمیرات و سرویس را افزایش داده واستفاده از سرمایه گذاری رابه صورت مناسب و بهینه نیز ناممکن میسازد بنابراین دقت درتعیین و انتخاب این شرایط بسیار با اهمیت و حساس می‌باشد.

اهم پارامترهای محیطی که در طراحی سکسیونر وتیغه‌های زمین موثرند عبارتند از:
۱ – ارتفاع محل نصب از سطح دریا
۲ – حداکثر درجه حرارت هوای محیط
۳ – حداقل درجه حرارت هوای محیط
۴ – سرعت باد
۵ – میزان رطوبت نسبی
۶ – شتاب زلزله
۷ – ضخامت یخ
۸ – میزان آلودگی
۹ – هرنوع شرایط خاص وغیر عادی نظیر بخارآب غیر متعارف، رطوبت، گرد وخاک غیر معمول، نمک، دوده گازهای قابل اشتعال و قابل انفجار و خوردگیهای غیر معمول درمواردی که درمناطق ساحلی آلوده به نمک محل نصب سکسیونر وتیغه‌های زمین در فضای سرپوشیده می‌باشد، براساس توصیه استاندارد IEC شماره ۱۲۹ بایستی از سکسیونر وتیغه‌های زمین نوع فضای باز استفاده شود.

ولتاژ نامی:

ولتاژ نامی طبق تعریف ماکزیمم ولتاژ نامی شبکه درآن محل است که کلید قدرت مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند در حدود ۱۵% هم از ولتاژ شبکه کوچکتر باشد اغلب بخاطر بوجود آوردن اطمینان بیشتر در استحکام شبکه از کلیدی استفاده می شود که ولتاژ نامی آن از ولتاژ شبکه قدری بزرگتر باشد

فرکانس نامی:

فرکانس نامی یک بریکر همان فرکانس کار شبکه ای است. که مدار شکن در آن مورد استفاده قرا می گیرد و مقادیر استاندارد در حال حاضر ۵۰ و ۶۰ هرتز است.

جریان نامی:

جریان نامی مدار شکن عبارتست از مقدار (rms) (مؤثر) جریانی که مدارشکن بایستی قادر باشد بطور مداوم در فرکانس نامی اش عبور دهد، بدون اینکه درجه حرارت قسمتهای مختلف آن از مقادیر مجاز قید شده طبق استاندارد IEC بیشتر شود.

جریان یا قدرت قطع و وصل نامی اتصال کوتاه:

یادآور می شود که برای مدارشکن سه وظیفه اصلی تحت شرایط اتصال کوتاه در نظر گرفته می شود:

۱-     مدارشکن بایستی قادر باشد شدیدترین جریان اتصال کوتاه ممکن را قطع نماید.

۲-     مدارشکن بایستی قادر باشد تحت شدیدترین وضعیت اتصال کوتاه، مدار را وصل نماید.

۳-مدارشکن بایستی قادر باشد جریانهای اتصال کوتاه را برای مدت زمان کوتاه(معمولاً یک تا سه ثانیه) تحمل نماید.

جریان وصل نامی  بر حسب KA 

جریان وصل عبارتست از مقدار پیک (حداکثر) جریان اتصال کوتاه در اولین سیکل جریان که پس از وصل مدار در بدترین شرایط اتصال کوتاه برقرار میگردد. جریان وصل بریکر بر حسب KA  بیان می شود.

جریان کوتاه مدت اتصال کوتاه

در مواردی یک مدارشکن بایستی قادر باشد جریان اتصال کوتاه را برای مدت زمان کوتاهی از خود عبور دهد بدون اینکه از نظر مکانیکی و الکتریکی صدمه ببیند. معمولاً مدت زمان مورد نظر برای تحمل جریان اتصال کوتاه یک تا سه ثانیه است.

سرعت عمل (زمان تأخیر در قطع)

مدت زمانی که طول می کشد تا پس از صدور فرمان الکتریکی قطع، کلید بطور کامل باز شود، بنام «زمان قطع کلید» خوانده می شود.

این زمان برحسب تعریف عبارتست از حدفاصل زمانی بین لحظۀ فرمان قطع توسط رلۀ مربوطه و آزاد کردن ضامن قطع کلید تا خاموش شدن کامل جرقه.

زمان قطع کلید، عامل مهمی در انتخاب کلید برای شبکه های ولتاژ زیاد محسوب می شود، زیرا هرچه زمان قطع کمتر باشد، پایداری سیستم بیشتر حفظ می گردد.

مهم ترین مزیت نصب نشانگر فشار گاز اطمینان از کلیدزنی ایمن در شبکه میباشد و همینطور بررسی میزان افت فشار گاز داخل محفظه امروزه با بکارگیری نشانگرهایی با قابلیت تنظیم بر روی فشار مشخص که با عنوان نشانگر کنتاکت دار شناخته می شود امکان قطع و وصل کلید در شرایط کاملا ایمن فراهم شده است.

با وجود پیشرفت های زیادی که در زمینه ساخت تجهیزات اندازه گیری حاصل شده اما کماکان بدلیل ماهیت این گونه تجهیزات و همچنین تجهیزات الحاقی و اتصالات مورد نیاز وجود نشانگر به خودی خود باعث تسریع در روند نشتی گاز شناخته می شود با این وجود بسیاری بر این عقیده هستند که با توجه به میزان بسیار کم نشتی، وجود نشانگر میبایست جزء الزامات محصول باشد.

درصورت وجود سؤالاتی دیگر فرم زیر را تکمیل نمایید

۰ + ۸ = ?

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.